Emotionele intelligentie en sociale vaardigheden blijken twee keer zo belangrijk te zijn voor succes dan rationele intelligentie en vakbekwaamheid. Daarom is het jammer dat in het onderwijs zo weinig tijd en aandacht wordt besteed aan emotionele en sociale vaardigheden. Door te werken aan je persoonlijk leiderschap, ontwikkel je deze belangrijke vaardigheden.

Persoonlijk leiderschap vaardigheden

Sociale vaardigheden komen tot uiting in de manier van contact maken, echt luisteren naar de ander en oog hebben voor de omgeving in plaats van alleen voor jezelf. Emotionele Intelligentie levert op het vermogen om te reflecteren op je eigen emoties en om te gaan met de emoties van anderen. Ook ervaar je voldoende kracht en zelfvertrouwen om je argumenten overtuigend over te brengen en voor jezelf op te komen.

Praktijkvoorbeelden

Misschien herken je wel één van de volgende situaties uit het dagelijks leven:

  • In een gesprek met mijn accountant stel ik wat vragen over een specifiek onderwerp. Doordat hij niet echt contact maakt en naar me luistert, is hij niet in staat om tot de kern van mijn onderwerp te komen. Hij antwoordt te snel en nauwelijks relevant. Ik besluit om naar een andere adviseur te gaan.
  • De filiaalhouder van mijn bank roddelt in mijn aanwezigheid over een andere cliënt. De verborgen boodschap: straks roddelt hij zo over mij. Ik ben maar overgestapt naar een andere bank.
  • Een manager heeft al jong geleerd ‘de kool en de geit te sparen’. Het lukt hem niet om zijn medewerkers op een zinvolle manier feedback te geven. Omdat hij niet echt de leiding neemt, mist het team structuur en productiviteit.

Hoog IQ biedt geen garantie

Verkijk je dus niet op een hoog IQ. Dit is geen garantie voor succes. Integendeel, soms is het zelfs een handicap! Denk maar aan hoogbegaafde kinderen die vaak moeizaam aansluiting vinden bij leeftijdgenoten, of hoogbegaafde mensen die problemen ondervinden bij het maken van contact en verbinding. De hoogte van het IQ is voor een deel erfelijk bepaald, ontwikkelt zich tot een bepaald niveau en neemt vervolgens in de loop van het leven geleidelijk iets af. Emotionele en sociale vaardigheden blijven met behulp van persoonlijke ontwikkeling een leven lang doorgroeien.

Werken aan je persoonlijke ontwikkeling

Hoe doe je dat dan? Werken aan je persoonlijke ontwikkeling. Hiervoor bestaan verschillende theorieën en modellen. Wij hebben gekozen voor Compentatieve ontwikkelingslijnen, omdat dit aansluit bij de opleidingen van AVPL. Het model toont de interactie tussen ‘Ik en de Ander’ en tussen ‘Gevoel en Verstand’. Hieronder beschrijven wij de vijf belangrijkste ontwikkelingspunten uit dit model.

Zelfreflectie

Het belangrijkste ontwikkelpunt is het zelfreflecterend vermogen, oftewel zelfreflectie, dat leidt tot een houding waarin je voortdurend blijft leren. Je mag fouten maken, want juist daarvan leer je. Om vanuit zelfreflectie in het leven te staan is lef nodig en oprecht willen leren van ervaringen. Zelfreflectie kan zelfstandig, op eigen initiatief en alleen toegepast worden. Het levert veel inzicht op over het eigen functioneren.

Het leven is als een speeltuin om in te experimenteren.

Ontwikkelingslijn Gevoel – Verstand

Hoewel verstand vaak hoog wordt gewaardeerd, heeft de mate van Emotionele Intelligentie meer invloed op het behalen van succes. Gevoel is richtinggevend in elke beslissing, zowel in zakelijk als privé. Vanuit persoonlijk leiderschap bepaal je zelf wat je met je gedachten en emoties doet. Het ontwikkelen en leren luisteren naar je gevoel zijn hierin uitermate belangrijke vaardigheden.

We zijn niet onze gedachten en emoties, we construeren ze zelf.

Ontwikkelingslijn Ik – Ander

Deze lijn wordt Sociale Intelligentie genoemd. Hierbij is zelfkennis van essentieel belang. Oftewel, bewust zijn van je eigen identiteit, authenticiteit en waarden. Zelfkennis is een voorwaarde voor het maken van echt contact, grenzen herkennen en bewaken, en op een psychologisch onafhankelijke manier reageren.

Emotiemanagement

De relatie tussen Zelf en Gevoel wordt ‘emotiemanagement’ genoemd. Emotiemanagement is de competentie om eigen emoties te herkennen en begrijpen. Hiermee worden emoties gebruikt als sturing en bij zelfreflectie.

Empathisch vermogen

De relatie tussen Gevoel en De ander wordt het ‘empathisch vermogen’ genoemd. Hiermee herken en onderscheid je de emoties/gevoelens van de ander met je eigen emoties/gevoelens. Ook ga je sensitief om met de gevoelens van de ander.

Zelf-motivatie

De relatie tussen Jezelf en Verstand is de competentie van zelf-motivatie. Dit betekent het vermogen om drijfveren te herkennen en  ontwikkelen in de richting van je eigen visie. Je stelt realistische doelen in verbinding met de omgeving.

Communicatieve sturing

De relatie tussen Verstand en De ander beschrijft de communicatieve sturing. Dit is het vermogen om mensen te beïnvloeden door te verbinden, inspireren en op een ecologische manier feedback te geven.

In de training Persoonlijk leiderschap staat het ontdekken en toepassen van je leiderschapskracht centraal. Meer weten? Je leest het op de website, of neem contact op voor een gratis adviesgesprek.